Školení TOOB-16 Technik ochrany obyvatelstva

Ve dnech 10. – 11. května 2024 se dva členové jednotky zúčastnili školení TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva ve školícím středisku HZS v Třemošné.

Kurz TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva je určen pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí, techniky ochrany obyvatelstva nebo velitele družstev (příp. velitele jednotky) pro ochranu obyvatelstva.

Cílem kurzu je připravit absolventa pro zastávání funkce technika ochrany obyvatelstva nebo velitele družstva pro ochranu obyvatelstva v jednotce SDH obce provádějících odbornou přípravu v jednotce na tomto úseku, popř. pracujícího jako člena krizového štábu obce pro řešení mimořádných událostí v obci, podílející se na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce např. povodňový plán, výpisy z havarijních (krizových) plánů a spolupracujícího s obcí při provádění preventivně výchovné činnosti.

Přejít nahoru