Přívalový déšť 2. června 2024

V neděli 2. června 2024 zasáhl okolí vrcholu Radyně prudký přívalový déšť. Po informaci, že se na čerpací stanici vytvořila laguna, se jednotka chystala vyjet tuto lagunu odčerpat. Před odjezdem na ČS byl však jednotce vyhlášen výjezd k Technické pomoci – čerpání vody u č.p. 438. Voda byla odčerpána pomocí plovoucího čerpadla a byly vyčištěny odtokové kanály. Vyjížděla CAS 32 a následně i DA.

Poté jsme vyjížděly k další události, kterou byl zatopený kruhový objezd na I/20. Zde již zasahovala jednotka ze Sedlce. Přes komunikaci se valila voda, proto byla komunikace uzavřena PČR.

Při přejezdu zpět do obce byla jednotka vyslána na komunikaci u Černého lesa, kde uvízl ve vodě automobil s rodinou. V automobilu se nacházelo měsíční dítě. Po našem příjezdu již na místě zasahovala jednotka ze Štěnovic. V našem DA byl dítěti poskytnut dočasný azyl a poté bylo s rodičem dopraveno do Plzně.

CAS 32 byla odeslána k záchraně osoby do Štěnovic, ale ještě před příjezdem na místo bylo ohlášeno, že osoba byla zachráněna.

Poté se jednotka vrátila zpět do Losiné, kde proběhlo odčerpání vody z garáže u č.p. 205. Nasazeno bylo plovoucí i kalové čerpalo. Po příjezdu DA na místo, zde probíhalo odčerpání jímky pomocí kalového čerpadla. Na místě ponechán DA, CAS 32 odjíždí k další události.

Další hlášenou událostí byl vytopený dům č.p. 311. Po průzkumu na místě bylo zjištěno, že do objektu zatéká z důvodu přeplněné studny. Na místo byl vyslán DA s kalovým čerpadlem.

CAS 32 dále přejížděla na ČS, kde již zasahovala jednotka ze stanice Přeštice. Naše jednotka převzala dohled nad událostí. Bylo vyčištěna kanálová vpusť a tím zajištěno snížení hladiny vody na čerpací stanici. Jeden člen jednotky zde byl ponechán jako dohled, ostatní se přesunuli na silnici I/20, kdy bylo nutné odstranit naplaveniny, aby mohla být komunikace uvolněna pro běžný provoz. Dále jsme vyčistili kanálové vpusti podél komunikace a na kruhovém objezdu.

Poté následoval úklid naplavenin u staré školy, pomoc při uvolnění odtokové roury z rokle a úklid vozovky v dolní části obce. Tím byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Ještě v neděli večer ve 23:40 byl vyhlášen poplach a vyjížděli jsme k domu č.p. 314, kde byl hlášen zatopený sklep a garáž. Na místo jsme dorazili současně s jednotkou ze Slovan. Na místě bylo provedeno odčerpání vody za pomoci kalových čerpadel a vysavače. Byla vyhloubena jímka a do ní umístěno čerpadlo obyvatele domu.

Další poplach byl vyhlášen v pondělí 3.6.2024 v 11:32, vyjížděli jsme opět odčerpat vodu, tentokrát k č.p. 65. Voda byla odčerpána za pomoci kalového čerpadla.

V pondělí odpoledne vyjížděla jednotka už bez poplachu čerpat vodu z dalších objektů a vyčistit plochu u čerpací stanice.

Níže přidáváme pár fotek k této události:

Přejít nahoru